ปลัดภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับกทม. เน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*