รายการเพื่อเด็ก “เด็กคิดเด็กทำ”

รายการเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นเวทีส่วนหนึ่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้มีเวทีเพื่อแสดงออกมุมทองความคิดเห็นในเรื้องราวต่างๆเพื่อสะท้อนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เวทีนี้ “เด็กคิดเด็กทำ” ได้รับการสนับสนุนโดยอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร ที่มองถึงศักยภาพเด็กๆและเยาวชน และยังให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผลิตสื่อเยาวชน ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุความถี่A.M.873Khz ไปยังท่านผู้ฟังทางบ้าน 

ไม่ว่าจะเป็นรายการเด็กไทยก้าวหน้า , รายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเด็กและเยาวชน การเด็กดีของพ่อแม่ นี่เป็นส่วนหนึ่งของเด็กๆและเยาวชนที่จะได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถต่างบนเวทีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร 

โครงการตามหาเด็กดีของพ่อแม่

เด็กและเยาวชนส่นใจร่วมรายการ "เด็กดีของพ่อแม่" ทางทีมงานกำลังตามหาเด็กดีของพ่อแม่ เพียงแค่น้องๆเขียนและเล่าประสบการณ์การเป็นเด็กดีของพ่อแม่หนึ่งหน้ากระดาษA4 ส่งมายังรายการเด็กดีของพ่อแม่ที่อีเมล์ reportonlinertv1@gmail.com หรอที่แฟนเพจ "รายการเด็กดีของพ่อแม่" ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อเชิญน้องๆร่วมรายการ "เด็กดีของพ่อแม่" เพื่อรับทุนการศึกษาท่านละ 1,000บาท น้องๆสนใจรีบส่งจดหมายมากันเยอะนะครับ

มุมมองของเด็ก โดยใบเฟิร์น


ไอคิวเด็กต่ำลง เร่งกระตุ้นพัฒนาการกิน-กอด-เล่น-เล่า-ลดดูทีวี-ลดเล่นเกม
 
สติปัญญาหรือไอคิว (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (EQ) ของเด็กไทยวัยประถมศึกษาปีที่ 1ปี พ.ศ.2557จำนวน 4,929คน ทุกภาคทั่วประเทศ พบไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1จุด ลดลงจากปี 2554ที่มีอยู่ 94จุด ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานโลกที่กำหนดเฉลี่ยอยู่ที่ 100จุด โดยเด็กในเมืองมีค่าเฉลี่ยไอคิวสูงกว่าเด็กในชนบท ส่วนอีคิวอยู่ระดับปกติทั้งเขตเมืองและชนบท

ไอคิวของเด็กมีความสำคัญต่อระดับสติปัญญาการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งมาจากความอบอุ่นในครอบครัว และทักษะวิธีการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น ความพอเพียงของอาหารที่บำรุงร่างกาย ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ในชนบทอาจจะมีน้อยกว่าในเขตเมือง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งสร้างเด็กไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งระดับสติปัญญาดีและสังคมดีควบคู่กัน 
 
สำหรับยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพไอคิวและอีคิวเด็ก 3ประเด็น คือ 1.ความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับกับศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ทุกสังกัด 2.ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวและศูนย์เด็กเล็ก  เลี้ยงดูเน้น “กิน กอด เล่น เล่า ลดดูทีวี ลดเล่นเกม” สร้างความใกล้ชิด ผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กและเห็นความผิดปกติของเด็กได้เร็วขึ้น ให้เด็กกินอาหารตามวัย ถูกหลักโภชนาการ การกอดเด็กจะได้รับความอบอุ่น รับรู้ถึงความรัก การเล่นเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัย ส่วนการเล่านิทานจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เป็นการฝึกการทำงานประสาทเซลล์สมอง 3.เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลพัฒนาการเด็กแบบง่ายๆ

 

ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวโซเซียลออนไลน์ได้ ที่สำนักข่าวเด็กและเยาวชน 

ติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวโซเซียลออนไลน์ได้ ที่สำนักข่าวเด็กและเยาวชน 

ผลิตรายการโดยเด็กและเยาวชน ควบคุมรายการโดยอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.