นักจัดรายการ

ติดต่อเยี่ยมชมหน้าเพจผู้ดำเนินรายการแต่ละรายการ

ลิกที่รูปภาพหรือลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็บเพจหน้ารายการของแต่ละรายการ

รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม (คลิกเยี่ยมชมรายการที่นี่)
ดำเนินรายการโดย คุณกสิณ ลครวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กทม.
และคุณพรอนันต์ รอดจากไร้ หัวหน้าฝ่ายรายการ ฯ
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.
 

รายการ เด็กก้าวหน้า เยาวชนก้าวไกล ออกอากาศทุกวัน จันทร์-พฤหัส เวลา 17.10-18.00น

รายการเมืองไทยวาไรตี้

ดำเนินรายการโดย 1.พยัค มะลิซ้อน 2.นพพร หอเนตรวิจิตร 3.ทวีศักดิ์ เกษปทุม 4.อาจารย์ พรชนันทร์  อุกฤษโชค ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 11.10-12.00

รายการ สภากทม.คุยกับชาวบ้าน

ดำเนินรายการโดย 1.พยัค มะลิซ้อน ุ2.นพพร หอเนตรวิจิตร 3.ทวีศักดิ์เกษปทุม
ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12.10-13.30น

รายการเด็กดีของพ่อแม่ (คลิกเยี่ยมชมรายการที่นี่)

ดำเนินรายการโดยอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร และ นางสาวจารุวรรณ ศรีสุวรรณ

ถ่ายทอดสดที่นี่ เวลา16.00 -17.00 น.

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเพมหานคร
ผลิตรายการโดย สำนักข่าวเด็กและเยาวชน

"รายการเพื่อนเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชน"  (คลิกเยี่ยมชมรายการที่นี่) 

ดำเนินรายการโดย นางสาวจารุวรรณ ศรีสุวรรณ และ เพื่อนเยาวชน

ออกอากาศเวลา17.00-18.00น. ทุกวันศุกร์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเพมหานคร

ควบคุมรายการโดยอาจารย์อัศวิน ตราบนิรันดร

ผลิตรายการโดยสำนักข่าวเด็กและยาวชน

รายการสมุนไพรวัยทองเบลล่า (รายการความรู้เรื่องสุขภาพ)

ดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริต สิทธิพิทักษ์ และคุณแดง พัชนีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.

รายการเรื่องราวข่าวสาระดำเนินรายการโดยคุณบุษรา เรืองแสงออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์-เวลา-10.10-11.00น.

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.