รายการเด็กดีของพ่อแม่

รายการเด็กดีของพ่อแม่เป็นให้เด็กและเยาวชนใช้พื้นที่แสดงออกความคิดอย่างเสรี ที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพในอนาคต


พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน 

กลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน สร้างเครือข่าย ไร้พรมแดน

ลิงค์เครื่อข่ายเยาวชน

เตือนใจเด็กและเยาวชน เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำ

“หน้าที่ของเด็ก” 

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

คิดเขียนเรียนรู้กับครู ผู้นำการเปลี่ยนแปลง….เที่ยวไปเรียนไปสุขใจผู้เรียน 

ภารกิจ
เจตนารมย์และหน้าที่


๑. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเครือข่ายกลุ่ม – องค์กรระดับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในการส่งถ่าย แลก เปลี่ยนข้อมูลเรื่องเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึงกัน

๒. ทำหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่องที่เกิด ขึ้นในสังคม

๓. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลในเรื่องเด็กและเยาวชน 

๔. ทำหน้าที่ปรับเนื้อหาสาระและข้อมูลต่างๆ เป็นกิจกรรมหรือเกม ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเข้าใจของเด็กและเยาวชนรวมทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อได้

๕. ทำหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในเรื่องราวของสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

๖. ทำหน้าที่เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระต่างๆ และ ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำหน้าที่สื่อมวลชนคนรุ่นใหม่ในโลกออนไลน์

๗. ทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา สถาบัน มิให้ผู้ใดคิดร้ายทำลาย ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โรงเรียนสถานศึกษา คุณครู ผู้ปกครองสนใจร่วมรายการแจ้งความประสงค์ได้ที่ อีเมล์ am873radiobangkok@gmail.com หรือโทร 0840925068

ลิงค์

AM 873 วิทยุกรุงเทพโปรแกรมสำหรับเด็ก

เด็กคืออนาคตของชาต. เพื่อให้เรามีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นการดูแลเยาวชนของเรามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด. ที่ AM 873 วิทยุกรุงเทพเรามีส่วนในการส่งเสริมเยาวชนของประเทศให้เป็นพลเมืองที่ดีขึ้นโดยการให้พื้นที่ในการพูดและรับฟังความคิดของพวกเขา. เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความเกี่ยวข้องรายการวิทยุเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยเยาวชนสำหรับเยาวชนโดยมีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเรา.

เพื่อสร้างบุคลิกภาพรอบรู้เราเชื่อว่าการพัฒนาทักษะทางสังคมความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาในเด็กเป็นสิ่งสำคัญ. ในการทำเช่นนั้นเราได้คิดค้นรายการวิทยุที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเหล่านี้ทั้งในผู้จัดรายการวิทยุสำหรับเด็กและผู้ฟัง.

ในฐานะผู้ดูแลหลักผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตน. นั่นคือเหตุผลที่พวกเขามีส่วนร่วมในบางโปรแกรมของเราด้วย. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม AM 873 วิทยุกรุงเทพสำหรับเด็กด้านล่าง.

เด็กกำลังคิดเด็กกำลังทำโปรแกรม

โครงการสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของ AM 873 วิทยุกรุงเทพ. ด้วยการนำเสนอเด็กและเยาวชนที่สถานีวิทยุของเราเราจึงเปิดโอกาสให้เยาวชนของประเทศได้มีเวทีที่พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นในมุมต่างๆ. สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ไตร่ตรองประเด็นบางประเด็น แต่ยังช่วยให้ผู้ฟังรุ่นเยาว์คิดด้วยตัวเองด้วย.

โปรแกรม“ คิดเด็กคิดเป็นเด็กทำ” ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์อัศวินและมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้สูงสุด. ในโปรแกรมนี้เยาวชนจะได้รับโอกาสในการพูดคุยเรื่องที่สำคัญกับกลุ่มอายุของพวกเขา อาจเกี่ยวกับวัฒนธรรมป๊อปการเมืองโรงเรียนหรือศิลปะและงานฝีมือพวกเขาได้รับอิสระในการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเกี่ยวข้อง.

การให้คนหนุ่มสาวในประเทศของเรามีพื้นที่ที่พวกเขาสามารถพูดได้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างชาติแม้ในวัยหนุ่มสาว. ไม่เพียง แต่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เท่านั้น แต่พวกเขายังได้ฝึกความถนัดในการพูดในที่สาธารณะและเพิ่มความมั่นใจอีกด้วย. สิ่งนี้เตรียมพวกเขาสำหรับปีต่อ ๆ ไปเมื่อทักษะเหล่านี้มีบทบาทเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน. 

ความสำคัญของการสนทนาทางสังคม

การพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญของ“ เด็กคิดเด็กทำ” เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการรับรู้ทางสังคมและการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อย.

เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้และสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และระดับโลกมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของพวกเขา. สิ่งนี้หล่อหลอมความเห็นอกเห็นใจและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานที่เด็กควรได้รับการสอนตั้งแต่อายุยังน้อย. ช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกรอบตัว.

ด้วยความรู้สึกที่แข็งแกร่งในการเป็นเจ้าของความภักดีชาตินิยมและการเคลื่อนไหว. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนขนาดใหญ่ผลักดันให้พวกเขาปฏิบัติตามและมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีขึ้น. ความไม่แยแสคือสิ่งที่คร่าชีวิตชาติและการทำลายชาติตั้งแต่อายุยังน้อยเราปูทางไปสู่อุดมคติที่ดีขึ้นเช่นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะหยั่งรากและเติบโต.

อย่างไรก็ตามการปลูกฝังและการจัดวางเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย. แทนที่จะบอกเด็กว่าพวกเขาควรเชื่อในสิ่งใดโดยบอกว่าสิ่งนี้ถูกและนั่นไม่ถูกต้องเราปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองโดยให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.

ด้วยทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นพวกเขาจะสามารถแยกแยะได้ว่าตนเองควรสมัครรับอุดมการณ์ใด. 

ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่สมดุลโปรแกรมของเรายังให้ความสำคัญในการควบคุมและปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน. การดูแลและผลิตเนื้อหาสื่อสำหรับเยาวชนมีบทบาทสำคัญในด้านนี้อยู่แล้ว. แต่เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรามีช่วงศิลปะและงานฝีมือที่ผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บางสิ่งโดยไม่ต้องทำอะไรเลย.

ไม่ว่าจะเป็นโครงการความก้าวหน้าของเด็กไทยหรือโครงการเพื่อนเยาวชนสำหรับเด็กและเยาวชนรายการที่เป็นมิตรกับเด็กของเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แตกต่างกันของเด็ก ๆ บนเวทีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพ.

โครงการตามหาพ่อแม่เด็กดี

ในโครงการต่อไปเราจัดให้มีพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเติบโตกับพ่อแม่และเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างอิสระ. เราเชิญผู้ปกครองและบุตรหลานมาที่สตูดิโอกระจายเสียงและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาซึ่งกันและกัน. 

นอกจากนี้เนื้อหาที่รวบรวมไว้ที่นี่ยังใช้เป็นสื่อการวิจัยและการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ดังนั้นเมื่อพวกเขาบรรลุนิติภาวะในที่ทำงานพวกเขาก็สามารถก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมืออาชีพ.

เรามักจะมองหาพ่อแม่และเด็กที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา. ในการส่งใบสมัครของคุณให้บุตรหลานของคุณเขียนและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในกระดาษขนาด A4. ส่งทางอีเมลที่ reportonlinetv1@gmail.com

โปรดรอให้ทีมงานของเราติดต่อกลับและเชิญคุณเข้าร่วมโปรแกรม. เด็กที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท หากคุณสนใจรีบส่งจดหมายของคุณวันนี้!

ภารกิจเจตนาและหน้าที่ของโครงการนี้

 • เพื่อประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายกลุ่มที่ทำงานเพื่อสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน.
 • เพื่อเป็นพื้นที่ที่องค์กรเยาวชนทั่วประเทศสามารถให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน.
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม.
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชน.
 • รับผิดชอบในการปรับเนื้อหาและข้อมูลของกิจกรรมและเกมที่เด็กและเยาวชนควรเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย.
 • เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้หันมาสนใจประเด็นทางสังคมที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มอายุของตนหรือไม่ก็ได้.
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อสารมวลชนสำหรับคนรุ่นใหม่ในโลกออนไลน์.
 • ทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาและสถาบันมิให้ผู้ใดคิดมุ่งร้ายทำลายล้างและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

โรงเรียนครูและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการของเราสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ am873radiobangkok@gmail.com หรือโทรหาเราที่ 0840925068.

มุมมองของเด็ก

ในช่วงอายุน้อยนี้ IQ ของเด็กมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อปัจจัยต่างๆ. ตัวอย่างเช่นการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวเช่นการกินการกอดการเล่นและการพูดจะช่วยเพิ่มระดับไอคิวของเด็ก. แต่ด้วยการบริโภคเนื้อหาทีวีที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาจำนวนมากและการเล่นเกมไร้สาระระดับไอคิวของพวกเขาอาจลดลง.

ในการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รวบรวมผลความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กประถมไทยอายุ 1 ปีขึ้นไป. ทั่วประเทศมีการสัมภาษณ์และทดสอบเด็ก 4,929 คนทั่วประเทศ. 

ผลการวิจัยพบว่าไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 93.1 คะแนนลดลงจาก 94 คะแนนในปี 2554 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ที่ 100 คะแนน. การศึกษายังพบว่าเด็กในเมืองมีไอคิวสูงกว่าเด็กในชนบทในขณะที่ไอคิวอยู่ในระดับปกติทั้งในเมืองและชนบท.

IQ ของเด็กมีความสำคัญในการพัฒนาระดับสติปัญญาของพวกเขา. ปัจจัยที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กรวมถึงพลวัตของครอบครัวความเพียงพอของอาหารเพื่อบำรุงร่างกายและของเล่นที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและอื่น ๆ อีกมากมาย. สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ชนบทเมื่อเทียบกับพื้นที่ในเมือง. ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงขอสัญญาว่าจะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้มีระดับสติปัญญาที่สูงขึ้นในโรงเรียนและสังคม.

ในการพัฒนาไอคิวของเด็กไทยและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพควรดำเนินการ 3 ข้อ:

 1. ความร่วมมือระหว่างสถานบริการสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กทุกระดับทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กควรเป็นไปอย่างมั่นคงและไม่ยุ่งยาก. ระบบราชการทำให้การส่งผ่านข้อมูลช้าลงทำให้ศูนย์เด็กเล็กประสานงานกันได้ยากขึ้น.
 2. ส่งเสริมให้ครอบครัวและศูนย์เลี้ยงเด็กทุกแห่งให้ความสำคัญกับหลักคำสอน“ กินกอดเล่นลดทีวีและเล่นเกม”. ความผูกพันระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดูช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กและตรวจหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้น. สิ่งสำคัญคือต้องให้เด็กรับประทานอาหารตามความต้องการทางโภชนาการของกลุ่มอายุ. 

การแสดงความรักทางกายมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของพวกเขาอย่างมากทำให้เป็นปัจจัยที่จำเป็น. การเล่นช่วยกระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายและฝึกความสามารถทางจิตในขณะที่การเล่านิทานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง. นอกจากนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางสังคม.

 1. เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลพัฒนาการของเด็ก. ครอบครัวในชนบทเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กได้น้อยลงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบุตรหลาน. ข้อมูลทางโภชนาการสุขภาพและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องควรเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนทั่วประเทศไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในเมืองหรือชนบท.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเราเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราที่ www.am873radiobangkok.com. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสงสัยโปรดไปที่ “หน้าติดต่อ” เพื่อดูวิธีติดต่อเราที่ AM 873 วิทยุกทม!

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.