ติดต่อโฆษณา

อัตราค่าโฆษณา
 A1 – 330×100   เดือนละ 1,300 บาท
 A2 – 330×100   เดือนละ 1,300 บาท
 A3 – 330×200   เดือนละ 1,500 บาท
 A4 – 730×90   เดือนละ 1,500 บาท

ขั้นตอนและวิธีการลงโฆษณากับเรา 
 – ข้อมูลที่ต้องการลงโฆษณา
 – ชำระเงิน
 – เซ็นสัญญาข้อตกลง
 – ตรวจสอบโฆษณาของท่าน

ติดต่อเรา
 
 โทรศัพท์ -02-2511-743-5 ต่อ33 และ 16  
  โทรสาร  -02-2511-746
  Email: