ข่าวกรุงเทพมหานคร

สสส.จัดงานเสวนา สุขภาวะดีเริ่มที่นมแม่และบริโภคผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์ ระหว่างวันที่๒๕-๒๖พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรม ริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี

วันที่ศุกร์ที่ ๒…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจความเรียบร้อยการเตรียมจัดพิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น.ส.ปราณี สัตยปร…