ข่าวกรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

(1 มี.ค. 60) เวล…