ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560

มอบรางวัลการประก…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและการแจ้งเหตุ รุ่นที่ 2

(15 ก.ค.60) เวลา…