ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองปลัดวิภารัตน์ ไชยยานุกิจร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาแก่คณะครู นักเรียน และประชาชนผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาในระดับชั้นต่างๆ

(18 ก.พ. 62) นาง…