ข่าวกรุงเทพมหานคร

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และน.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดฯ กทม. ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และชมดนตรี ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม. โดยในวันนี้เป็นการแสดงของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ “ ยิ้มสู้ จงรักษ์ ภักดี”

นางวรรณวิไล พรหม…