ข่าวกรุงเทพมหานคร

นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายธนะศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอล รายการ PTT Thailand Five Intercontinental Championship 2017 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

(5 ก.ย.60) เวลา …

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

(5 ก.ย.60) เวลา …

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจติดตามการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหร­ับพระราชพิธีถวายพระเ­พลิงพระบรมศพ พระบาทส­มเด็จพระปรมินทรมหาภู­มิพลอดุลยเดช

(4 ก.ย.60) นายภั…