ข่าวกรุงเทพมหานคร

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ณ บริเวณใต้ทางด่วนพงษ์พระราม เขตปทุมวัน

(11 ม.ค.61) ดร.ว…