ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการภาคีเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตบางเขน (77 ชุมชน เขตบางเขนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)”

(17 มี.ค.61) เวล…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯอัศวิน นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ pipe jacking เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำย่านถนนทรงสวัสดิ์ เยาวราช และเจริญกรุง เร่งผลักดันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผู้ว่าฯอัศวิน นำ…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนำเสนอรายงานการศึกษา และให้ข้อคิดเห็นพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานรุ่น ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 31

บนต.รุ่น 31 นำเส…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์ บริเวณแยกราษฎร์อุทิศสุวินทวงศ์

(15 มี.ค.61) เวล…