ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกทม.พร้อมด้วยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบมอบให้เอกชนกระทำกิจการเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ สภากทม.

(13 พ.ย.61) เวลา…