ข่าวกรุงเทพมหานคร

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามงานสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหาในการดำเนินการของสำนักผังเมือง

นางสุวรรณา จุ่งร…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก ถนนอิสรภาพ และถนนจรัญสนิทวงศ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว

รองผู้ว่าฯ จักกพ…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดระเบียบไปแล้ว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(15 พ.ย.60) ดร.ว…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศกิจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณท้องสนามหลวง

(15 พ.ย.60) ดร.ว…