ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69

(19 ธ.ค.60) เวลา…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 13

(19 ธ.ค. 60) เวล…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยความชุกของกลุ่มอาคารโรคเกี่ยวกับการทำงานสำนักงาน โดยมี ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

(19 ธ.ค.60) เวลา…