ข่าวกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทข้าราชการที่ได้รับทุนอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ตามโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 10 เดือน 15 วัน จำนวน 10 คน

(25 ส.ค. 60) เวล…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการชุมชนสุขสันต์ 26 ซอยลาดพร้าว 101 แยกซอย 56 เขตบางกะปิ

เปิดศูนย์เรียนรู…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

(25 ส.ค.60) เวลา…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11

เร่งวางท่อปรับปร…