ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

(20 พ.ค.60) เวลา…