ข่าวกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง กรุงเทพมหานคร

ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่า กทม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง

(18 มี.ค.61) เวล…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดอ่อน และพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางนา

(17 มี.ค. 61) เว…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ย่ำเท้าเดินดู ชมพูพันธุ์ทิพย์ อุทยานสวนจตุจักร” ณ บริเวณประตูทางเข้าสวนจตุจักรใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สวนจตุจักร เขตจตุจักร

 (17 มี.ค. 61) น…