รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม

รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม ดำเนินรายการโดย คุณกสิณ ลครวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุ กทม.และคุณ พรอนันต์ รอดจากไร้ หัวหน้าฝ่ายรายการฯ
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.
รูปแบบรายการ นำเสนอข่าวสารประจำวัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และข่าวสารประจำวันของกรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ติดตามการทำงานหน่่วยงานของ กทม. และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเหตุเดือดร้อนต่างๆ จากประชาชน พร้อมกับประสานผ่านไปยังศูนย์ กทม.1555
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา รายการกรุงเทพเมืองยิ้ม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสนับสนุนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก ปี56 IRAP_FURIOUS และได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่เมืองไอน์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์        
ผู้ฟังสามารถติดตามกิจกรรมในรายการได้ที่