ข่าวกรุงเทพมหานคร

กทม.ขอความร่วมมือประชาชนและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมเป็นเครือข่ายสอดส่องไม่ให้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

ข่าวประจำวันเสาร…