ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครประชุมหารือการดำเนินการรื้อย้ายชุมชนบริเวณป้อมมหาฬ ครั้งที่ 1-1/2560

(27 ก.พ.60) เวลา…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี บวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ

(27 ก.พ.60) เวลา…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจปัญหาการจราจรและโครงการทางยกระดับ บริเวณสามแยกสุขสมาน โครงการวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

(26 ก.พ.60 ) เวล…