ข่าวกรุงเทพมหานคร

ชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดแถลงข่าวการทำกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาแหล่งต้นน้ำและการปลูกป่า ณ ห้วยดงดำ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา(21/08/62)ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ

ชมรมคอลัมนิสต์นั…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ในการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี

วันเสาร์ที่ 17 ส…

ข่าวกรุงเทพมหานคร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ-กระทรวงสาธารณสุข”จัดตลาดน้ำเพื่อสุขภาพครั้งที่10 วันที่ 27 สิงหาคมนี้ เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

  ข้อมูลข่า…