ข่าวกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลยุติธรรม ยังใช้ Em ควบคุมตัวผู้ต้อง ยืนยันมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 15 ต…