รายการเด็กดีของพ่อแม่

IMG_20150510_083858

 

เกี่ยวกับ

รายการเด็กดีของพ่อแม่เป็นให้เด็กและเยาวชนใช้พื้นที่แสดงออกความคิดอย่างเสรี ที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพในอนาคต


พื้นที่นี้…ดีจัง พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน 

กลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน สร้างเครือข่าย ไร้พรมแดน

https://www.facebook.com/rtv1.net

ลิงค์เครื่อข่ายเยาวชน

https://www.facebook.com/pages/กลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน-สร้างเครือข่าย-ไร้พรมแดน-B05-56-รุ่นที่7/364748376958642?ref=hl 

https://www.facebook.com/pages/กลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน-สร้างเครือข่าย-ไร้พรมแดน-F07-56-รุ่นที่7/582102391829366?ref=hl 

https://www.facebook.com/pages/กลุ่มเยาวชนเพื่อนเยาวชน-สร้างเครือข่าย-ไร้พรมแดน-N06-56-รุ่นที่7/526392634092607?ref=hl 

Screenshot_2015-06-02-07-35-38-1
 

เตือนใจเด็กและเยาวชน เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่ตนควรทำ

"หน้าที่ของเด็ก" 

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

คิดเขียนเรียนรู้กับครู ผู้นำการเปลี่ยนแปลง….เที่ยวไปเรียนไปสุขใจผู้เรียน 

Screenshot_2015-06-02-07-35-29-1

ภารกิจ
เจตนารมย์และหน้าที่


๑. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเครือข่ายกลุ่ม – องค์กรระดับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในการส่งถ่าย แลก เปลี่ยนข้อมูลเรื่องเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึงกัน

๒. ทำหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื่องที่เกิด ขึ้นในสังคม

๓. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลในเรื่องเด็กและเยาวชน 

๔. ทำหน้าที่ปรับเนื้อหาสาระและข้อมูลต่างๆ เป็นกิจกรรมหรือเกม ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเข้าใจของเด็กและเยาวชนรวมทั้งสามารถนำไปขยายผลต่อได้

๕. ทำหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในเรื่องราวของสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

๖. ทำหน้าที่เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระต่างๆ และ ประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ การทำหน้าที่สื่อมวลชนคนรุ่นใหม่ในโลกออนไลน์

๗. ทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา สถาบัน มิให้ผู้ใดคิดร้ายทำลาย ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โรงเรียนสถานศึกษา คุณครู ผู้ปกครองสนใจร่วมรายการแจ้งความประสงค์ได้ที่ อีเมล์ am873radiobangkok@gmail.com หรือโทร 0840925068

 

ลิงค์ https://m.facebook.com/home.php?sk=h_chr&ref=bookmark&app_id=608920319153834

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.