รพ.จุฬาลงกรณ์ ชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2019 เปิดบริการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกซุ้มตรวจระดับน้ำตาลในเลือดฟรี ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไปพร้อมกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “CUEZ diabetes” ใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเอง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งโรคเบาหวานในอนาคต การให้ความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน รวมถึงปลูกฝังให้สมาชิกภายในครอบครัวดูแลสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานทั้งทางร่างกายและจิตใจ วันงานพบกับคุณ Justin Morris นักปั่นจักรยานมาบอกเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ณ  ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย;สำนักงานประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.