สำนักงานศาลยุติธรรม ยังใช้ Em ควบคุมตัวผู้ต้อง ยืนยันมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการยกเลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Em) ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปแล้ว นั้น
สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมได้นำอุปกรณ์(Em) มาใช้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลโดยไม่แยกตัวผู้กระทำความผิดออกจากสังคมซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยติดกำไล(Em) เพื่อคุมความประพฤติของจำเลยนั้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลEm ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
สำนักงานศาลยุติธรรมขอชี้แจงว่า กรมคุมประพฤติดำเนินการจัดเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตามตัว ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Em) มาใช้ประกอบดุลพินิจผู้พิพากษาในการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล (Em) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ที่สำนักงานศาลได้นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จึงมิได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์Em แต่อย่างใด บัดนี้ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีศาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 166 ศาล ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีเงินประกันตัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียม

 

ขัอมูลข่าวโดย:นพพร หอเนตรวิจิตร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.