6/กย./62 งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม

งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ระหว่างเวลา 17.00น-21.00น.  โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงและคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าร่วมงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของทางสภากาชาดไทยมอบให้แก่สื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้  อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทยกับสื่อมวลชน  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่และเป็นการขยายช่องทางการส่งข่าวสารไปยังสาธารณชนแบบบูรณาการในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย       การออกบูธแนะนำภารกิจและแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสภากาชาดไทย จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สำนักงานยุวกาชาด สถานเสาวภา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเป็นต้น

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: กมลธร แช่มชื่น ประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย

พรอนันต์ รอดจากไร้, วรวุฒิ นะพรรัมย์, ศิริลัษณ์ มหัทธนะเตมีย์

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.