ข่าวกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ของทาง กรุงเทพมหานคร

ข่าวกรุงเทพมหานคร

ชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดแถลงข่าวการทำกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาแหล่งต้นน้ำและการปลูกป่า ณ ห้วยดงดำ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา(21/08/62)ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ

ชมรมคอลัมนิสต์นั…