ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบเช้า 12 ก.พ. 62

เช้านี้ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
(12 ก.พ. 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด และมีค่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับเมื่อวาน (12 ก.พ. 62)

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจวัดได้ 18 – 38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีฟ้าจำนวน 12 เขต สีเขียวจำนวน 11 เขต และสีเหลืองจำนวน 1 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง

จากแบบจำลองคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (13 ก.พ. 62) ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 21.00 น. เรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก และมีแนวโน้มลดลง พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่ามีท้องฟ้าโปร่ง ลมทิศใต้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และมีกำลังแรงขึ้น จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

 

กทม. จับมือทุกภาคส่วนลดฝุ่นต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆ โดยดำเนินการทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามาตรการและภารกิจอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด ทางเท้า ทำกิจกรรม Big Cleaning เป็นระยะๆ และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เกินค่ามาตรฐาน และได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงานไม่ให้รบกวนการเดินทางของประชาชน

สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดควันดำรถยนต์ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ผลการตรวจวัดทั้งหมด 66 คัน พบรถยนต์มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 13 คัน

 

13 – 14 ก.พ. นี้ 50 เขต กำหนดแผนล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำทั่วกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานฉีดล้างทำความสะอาดถนน พ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหามลพิษอากาศ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.พ. 62 เพื่อลดปริมาณทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.www.prbangkok.com

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.