ศูนย์แก้มลพิษ กทม. แจ้งสถานการณ์ฝุ่นและการดำเนินงานรอบบ่าย 9 ก.พ. 62

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ช่วงบ่ายแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน
(8 ก.พ. 62) ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวาน (8 ก.พ. 2562) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ในระดับสีฟ้า และ สีเขียว โดยมีพื้นที่ระดับสีฟ้าจำนวน 19 เขต และสีเขียวจำนวน 5 เขต ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์วันนี้ ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่เนื่องจากการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองของทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้
จากผลการตรวจวัดและคาดการณ์ลมชั้นบนของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า วันพรุ่งนี้ (10 ก.พ. 2562) เวลา 07.00 น. แนวโน้มกำลังลมพัดอ่อนแรงลงจากวันนี้

หลายหน่วยงานจับมือเดินหน้าลดฝุ่นต่อเนื่อง
กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน อาทิเช่น ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กวาดล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่องในทุกเขต ทุกวัน จัดกิจกรรม “Big cleaning” เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3, 5, 15, 17, 20, 21, 31, 36, 37, 47 และ 53 ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากฝุ่นละออง PM2.5 การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และการป้องกันไข้หวัดใหญ่
นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจสอบควันดำรถยนต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบยานพาหนะบนถนนสุวินทวงศ์ ถนน พุทธมณฑลสาย 2 ถนนพหลโยธิน หน้าอนุสรณ์สถาน และถนนบรมราชชนนี เรียกรถตรวจสอบ 274 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ 213 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 89 คัน เรียกรถยนต์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตรวจสอบ 61 คัน พบควันดำเกินมาตรฐาน 18 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่ง ห้ามใช้ยานพาหนะ 18 คัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐาน
ในส่วนของ บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 17 ชุด มียอดการจับกุม ทั้งหมด 499 ราย แบ่งเป็น รถยนต์ตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ผ่านมาตรฐาน 318 ราย และรถยนต์ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ผ่านมาตรฐาน 181 ราย
กองทัพสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถฉีดน้ำล้างถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการโรงงาน ได้ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดกำลังการผลิต และหยุดประกอบกิจการของกิจการบางประเภทที่สามารถทำได้ และจัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อช่วยลดการระบาย PM2.5 ในช่วงวิกฤตินี้
กอ.รมน. ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานท้องถิ่น ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการระบายมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมาย และลดการปลดปล่อยฝุ่นละออง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจสอบสภาพอากาศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าทั้ง 3 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ สัตหีบ นครสวรรค์ และราชบุรี สภาพอากาศไม่เหมาะสมในการทำฝนฝนเทียม

 

ประเมินสถานการณ์ฝุ่น และติดตามการพยากรณ์อากาศทุกวัน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการติดตามตรวจสอบค่า PM2.5 ประเมินสถานการณ์ และรายงานผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

หน่วยแพทย์ฯ เคลื่อนที่บริการฟรีทุกเสาร์ – อาทิตย์ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ตลอด ก.พ. นี้
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทั่วพื้นที่ 50 เขต อาทิ ตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สาธิตวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาและแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนฟรี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ. นี้ โดยในวันพรุ่งนี้ (10 ก.พ. 62) ยังมีการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนครบทั้ง 50 เขต ใครอยู่ใกล้จุดไหนสามารถไปใช้บริการได้ตามเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 08 7509 4848

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.www.prbangkok.com

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.