ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน คืบหน้าแล้ว 92%

ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน คืบหน้าแล้ว 92%

(22 ก.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตประเวศ ผู้แทน บริษัท สยามรับเบอร์ จํากัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 86 เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ประกอบด้วย อาคารคัดแยกขยะ อาคารสำนักงานควบคุมการชั่งน้ำหนัก อาคารสำนักงานและศูนย์การฝึกอบรม อาคารอเนกประสงค์ อาคารคลุมลานขยะคัดแยกแล้ว อาคารโรงอาหาร เครื่องอัดขยะแนวนอน เครื่องสับย่อยกิ่งไม้ เครื่องหลอมโฟม เครื่องรีไซเคิลหลอดไฟ เครื่องหุ้มพลาสติก เครื่องอัดโลหะ ระบบบำบัดอากาศเสีย ระบบสายพานคัดแยกขยะ เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอัคคีภัย ขณะนี้ผลงานรวมที่ทำได้ 92% เหลืองานเทคอนกรีตพื้นลานและถนน งานติดตั้งเครื่องอัดขยะแนวนอน เมื่อโครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและของเสียชุมชนแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร เป็นสถานที่สาธิตการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร จะช่วยให้ปริมาณขยะโดยรวมลดลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้งบประมาณในการกำจัดขยะต่อไป

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย:กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุ กทม.AM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.