รองปลัด กทม..วันทนีย์ ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร

รองปลัด กทม..วันทนีย์ ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
(13 ก.ย. 60) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฎ์ ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รายงานถึงผลการดำเนินงานช่วงไตรมาศที่ 3 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 

 

 

 

ข้อมูลโดย: กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.