รองปลัดฯ สมพงษ์ รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติพระราชทาน ประจำปี 61

(5 ธ.ค. 61) เวลา 14.00 น. : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 จำนวน 351 คน โดยแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 132 คน ส่วนกลาง 193 คน กรุงเทพมหานคร 26 คน ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็น “พระราชบิดาแห่งชาติ” โอกาสนี้นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างพระราชทาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ (ชั้น 3) สโมสรทหารบก เขตดินแดง

ทั้งนี้ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 39 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรวมทั้งเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ

สำหรับภายในงานวันพ่อแห่งชาติ นอกจากมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติแล้ว ยังมีการมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย “ทุนวันพ่อแห่งชาติ” สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รางวัลการประกวดขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา โดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งชาติ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.