ผังรายการสถานี

logo

 

 

 

 

 

ผังรายการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
AM.873 KHz.

รายการประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

05.10 น. รายการ  แง่คิดแนวธรรมะ

05.35 น. รายการ   ธรรมะธุดงค์

06.00 น. รายการ   สุขภาพอารมณ์ดีกับหมอไนท์

07.35 น. รายการ  ธรรมะคุณากร

08.10 น. รายการ   หลายเรื่องที่อยากคุย

09.10 น. รายการ  รอบรั้วทั่วบ้าน จัดโดย  อ.หลี  ปากน้ำ

10.10 น. รายการ  เรื่องราวข่าวสาระ

11.10 น. รายการ  สมุนไพรวัยทองเบลล่า

12.10 น. รายการ กรุงเทพเมืองยิ้ม

13.10 น. รายการ เพลงจากสถานี

14.10 น. รายการ  กรุงเทพของเรา  ดำเนินรายการโดย ทีมงาน กปส.กทม.

15.10 น. รายการ  เติมสุข

16.10 น. รายการ เพลงสถานี

17.10 น. รายการ เด็กก้าวหน้าเยาวชนก้าวไกล (วันจันทร์-พฤหัสบดี)

และรายการเพื่อนเยาวชนเพื่อเด็กและเยาวชน(วันศุกร์)

18.10 น. รายการ  ที่นี่ศูนย์กลางอิสลามฯ

19.30 น. รายการ  พระอภิธรรมนำชีวิต

20.10 น. รายการ  ทุกข์ปัญหาชีวิต

21.10 น. รายการ  เพลงสถานี

22.10 น. รายการ  ธรรมะกระจกใจ

23.10 น. รายการ   เติมสุข

รายการประจำวันเสาร์ 

05.10 น. รายการ  แง่คิดแนวธรรมะ

05.35 น. รายการ  เพลงสถานี

06.10 น. รายการ  สรุปข่าวรอบสัปดาห์

07.35 น. รายการ  ธรรมะคุณากร

08.10 น. รายการ เพลงสถานี

09.10 น. รายการ เพลงสถานี

10.10 น. รายการ  เพลงสถานี

11.10 น. รายการ เมืองไทยวาไรตี้

12.10 น. รายการ สภากทม.คุยกับชาวบ้าน

13.10 น. รายการ  สภากทม.คุยกับชาวบ้าน

14.10 น. รายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน

15.10 น. รายการ เมืองหลวงปลอดภัย

16.10 น. รายการ เด็กดีของพ่อแม่

17.10 น. รายการ มงคลชีวีวิถีไทย

18.10 น. รายการ  สุขภาพดีวิถีไทย

19.35 น. รายการ  เสริมปัญญากับพระวรฤทธิ์ โอภาโส

20.10 น. รายการ  สุขภาพดี อารมณ์ดี กับหมอไนท์

21.10 น. รายการ  สุขภาพดี อารมณ์ดี กับหมอไนท์

22.10 น. รายการ รู้คุณรู้ค่าทรัพยากรมนุษย์

23.10 น. รายการ เพลงสถานี

รายการประจำวันอาทิตย์ 

05.10 น. รายการ  ธรรมะคลายทุกข์

06.10 น. รายการ ย้อนรอยไทย

07.35 น. รายการ อนุรักษ์ประเพณี พิธีสู่ขวัญ

08.10 น. รายการ อาทิตย์ทั่วไทย

09.10 น. รายการ  เพลงสถานี

10.10 น. รายการ  เพลงสถานี

11.10 น. รายการ  สมุนไพรวัยทองเบลล่า

12.10 น. รายการ  เพลงสถานี

13.10 น. รายการ  สาระดีกับดีดี๋

14.10 น. รายการ  รอบบ้านเรา

15.10 น. รายการ  เพลินเพลงหรรษา

16.10 น. รายการ เด็กดีของพ่อแม่

17.10 น. รายการ  มงคลชีวีวิถีไทย

18.10 น. รายการ  สุขภาพดีวิถีไทย

19.35 น. รายการ  สะกิดข่าวสุดสัปดาห์

20.10 น. รายการ  สุขภาพดี อารมณ์ดี กับหมอไนท์

21.10 น. รายการ  สุขภาพดี อารมณ์ดี กับหมอไนท์

22.10 น. รายการ  ทักษาพยากรณ์

23.10 น. รายการ  เพลงสถานี

ผลิตสื่อเว็บไซต์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร

Copyright © 2015  All Right Reserve @by A.M.873Khz.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.