นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง

ปรับผังอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(12 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะอง เริ่มสัญญาวันที่ 9 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มี.ค.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน ปัจจุบันผลงานคืบหน้า 2% โดยอยู่ในขั้นตอนปักผังและขุดเจาะสำรวจดิน นอกจากนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น เพื่อเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งขณะอยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารบ้านพักครูหลังเก่า 2 หลัง โดยทางโรงเรียนลำพะองจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่สำนักงานเขตลาดกระบังดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาพิจารณาปรับผังวางแบบการก่อสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนให้สำนักงานเขตลาดกระบังตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วโรงเรียน หากอยู่ในสภาพที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อออกเพื่อก่อสร้างรั้วใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนลำพะองแล้วเสร็จ จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย: กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.