นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

(12 ก.พ. 61) เวลา 08.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และเทคนิคทางการบริหาร ให้สามารถปรับตัวและพร้อมต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จากสำนัก และสำนักงานเขต รวม 70 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัศมี ธันยธร ผู้อำนวยการศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
————

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย:กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย:สถานีวิทยุ  กทม.AM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.