“นักบริหารระดับกลาง กทม. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเมือง”

“นักบริหารระดับกลาง กทม. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาเมือง”

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานของคณะนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 23 ณ สาธาณรัฐเกาหลีใต้ ในเรื่องการสร้างเขตเศรษกิจพิเศษและการขยายเมืองของนครอินชอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการเมืองโดยใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย:สำนักงานประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย:สถานีวิทยุ กทม.AM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.