ข่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจการวางท่อระบายน้ำถนนสุทธาวาส

(23 ก.พ.60) เวลา 17.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา เขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและถนนจรัญสนิทวงศ์ เดิมถนนสุทธาวาสมีขนาด 2 ช่องจราจร โดยจะขยายเป็น 4 ช่องจราจร ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้บริเวณถนนสุทธิวาสทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม ในส่วนการก่อสร้างขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการวางท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งเตรียมปรับพื้นที่เตรียมขยายผิวจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 60

            สำหรับโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช และบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ 2.โครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับศิริราช และ 3.โครงการเชื่อมต่อสะพานพระราม 8 กับถนนพรานนก และถนนกาญจนาภิเษก ทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกและจุดตัดต่างๆ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางมาโรงพยาบาลศิริราช

ข้อมูลโดย:กองประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่โดย:วิทยุ กทม.AM.873Khz