ข่าวผู้บริหารกรุงเทพมหาคร

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

“กทม.จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.2”


(24 ก.พ.60) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายบังคม พร้อมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ผู้ว่าฯ กทม. ต้อนรับทูตปากีสถาน

(24 ก.พ.60) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและมอบกุญแจเมืองจำลองให้แก่ ดร.โซเฮล ข่าน (Dr.Sohail Khan) เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมหารือข้อราชการต่างๆ โดยมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.

กทม.ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

(24 ก.พ. 60) เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม เขตพระนคร : นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม
           ทั้งนี้การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 เป็นนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาข้อมูลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้อย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กทม.หารือเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว เตรียมรื้อถอนสิ่งรุกล้ำต่อตามแนวเขตที่ดิน

(24 ก.พ.60 ) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังหารือเรื่องการรื้อย้ายสิ่งรุกล้ำคลองลาดพร้าว กับพระครูปลัดนิคม นาควโร เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว ว่า การเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวในวันนี้ เนื่องจากหลังจากที่ กทม.ได้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว บริเวณหน้าวัดลาดพร้าวนั้น ได้มีข้อท้วงติงจากกรรมการวัดและพระลูกวัดถึงแนวเขตที่ชัดเจน กทม.จึงได้ทำรังวัดแนววัดที่รุกล้ำไปในแนวคลองอีกครั้ง และก็พบว่ายังเป็นแนวเดิมที่กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ จัดทำไว้ โดยเมื่อวันที่ 20 ก.พ.60 ที่ผ่านมา เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวได้ประสานกับกทม.เพื่อขอหารือแนวทางการดำเนินการรื้อย้ายสิ่งรุกล้ำ โดยจากการหารือร่วมกัน กทม.จะขออนุญาตเข้ารื้อถอนต่อตามแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน ด้านเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวก็ไม่ขัดข้อง เพราะเข้าใจว่า กทม.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ขอให้ กทม.ทำหนังสือแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างเขื่อนต่อเมื่อไหร่

                 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กทม.มีกำหนดที่จะทำการรื้อถอนและก่อสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าวต่อ โดยจะดำเนินการใน          วันที่ 3 มี.ค.60 และคาดว่าหนังสือจะส่งถึงเจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวในวัน 1 มี.ค.60 เพื่อจะได้นำหนังสือดังกล่าวแจ้งต่อกรรมการและพระลูกวัดเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนกรณีที่กรรมการและพระลูกวัด ร้องต่อศาลปกครองก็เป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทำได้แต่กทม.ก็มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเช่นกัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจการดำเนินการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า

(24 ก.พ.60) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจการดำเนินการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า เพื่อรับทราบแนวทาง ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสุขภาพ เพลงพระราชนิพนธ์ ครั้งที่ 1

(24 ก.พ.60) เวลา 17.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสุขภาพ เพลงพระราชนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์สาธารณสุข (ศบส.) 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา เขตภาษีเจริญ ซึ่ง ศบส.62 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ และเป็นการเพิ่มสถานที่พักผ่อน ตลอดจนประชาชนได้ผ่อนคลายความตีงเครียดจากชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการปลูกป่าตามรอยเท้าพ่อ

ข้อมูลข่าวโดย:กองประชาสัมพันธ์ กมม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุ กทม.AM.873Khz