กทม. เพิ่มทางเลือกเด็กมัธยมในสังกัดสู่หลักสูตรฝึกอาชีพ จบมาทำงานได้

กทม. เพิ่มทางเลือกเด็กมัธยมในสังกัดสู่หลักสูตรฝึกอาชีพ จบมาทำงานได้

(9 ก.พ. 61) นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวฐานิตา แพร่วาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม (ชั้น 3) สำนักการศึกษา เขตคลองสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย;กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร AM.873 Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.