กทม.เตรียมปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรถนนสุวินทวงศ์และมอเตอร์เวย์

กทม.เตรียมปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรถนนสุวินทวงศ์และมอเตอร์เวย์

(12 ก.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณถนนคุ้มเกล้าตัดถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจาคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ชองจราจร ไป-กลับ จากถนนเจาคุณทหารถึงถนนคูขนานมอเตอรเวย์ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ระยะทางประมาณ 9.4 กม. สำหรับปริมาณงาน ประกอบด้วย ก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ชวงที่ 1 จากถนนสุวินทวงศถึงคลองตาเสือ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมระบบระบายน้ำ ทางเดินเทา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร เขตทางกว้าง 20-30 ม. ระยะทางประมาณ 3.7 กม. ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 4 แหง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แหง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน 1 แหง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ชวงที่ 2 จากคลองตาเสือถึงถนนคูขนานมอเตอรเวย เป็นถนน ค.ส.ล. ชวงจาก กม.3 ถนนเจาคุณทหาร มีขนาด 4 ชองจราจร ไป-กลับ พรอมระบบระบายน้ำ ไหลทางแอสฟัลต์ เขตทางกว้าง 30 ม. และเป็นถนนแอสฟัลต์พรอมไหลทาง ชวงจาก กม.6 ระยะทางรวมประมาณ 5.7 กม. พรอมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 2 แหง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แหง ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือน ต.ค.60

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้าแล้วเสร็จ จะเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวถนนคุ้มเกล้า เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักจากถนนสุวินทวงศ์ และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 แกไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชนที่ดินในเขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย: กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.