กทม.เตรียมคัดเลือกคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต รับสมัคร 25 – 28 ก.พ. นี้

(12 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกและสรรหาคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยมี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กทม. นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องจาก 50 สำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมปริ๊นซ์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับกิจกรรมภายในงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการเสวนาถึงการดำเนินงานกองทุนฯ และแนวทางการคัดเลือกและสรรหาอนุกรรมการฯ โดยเชิญคณะผู้บริหารจาก 50 สำนักงานเขต พร้อมผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกและการสรรหาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกองทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุด มีเงินสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีละประมาณ 500 ล้านบาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งเอเชียตามวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ นั้น เป้าหมายโดยรวมคือการเป็นเมืองที่ผู้คนมีสุขภาวะหรือภาวะที่มีสุข ซึ่งสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการปรับหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นการเฉพาะสอดคล้องตามบริบทของกรุงเทพมหานคร และตั้งเป้าหมายคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 เม.ย. 62 โดยมอบหมายสำนักงานเขต และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยทุกแห่งร่วมดำเนินการ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครกำหนดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาระหว่างวันที่ 25 – 28 ก.พ. 62 โดยผู้สมัครเป็นอนุกรรมการในส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชน องค์กรเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ยื่นใบสมัครที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต และในส่วนผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข ยื่นใบสมัครที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ชั้น 30 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โทร. 0 2203 2853

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.www.prbangkok.com

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.