กทม.เดินหน้าติดตามการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์กีฬาและฟื้นฟู รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

(10 ม.ค.62) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท อาคาร 33 จำกัด บริษัท ทรีโอไบรท์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.ย. 62 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน ประกอบด้วย อาคารเวชศาสตร์การกีฬาสูง 2 ชั้น อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสูง 6 ชั้น อาคารหอพักพยาบาลสูง 8 ชั้น อาคารจอดรถยนต์และหอพักแพทย์สูง 15 ชั้น จอดรถได้ 356 คัน อาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน 2 ชั้น จอดรถได้ 453 คัน รวมแล้วจอดรถได้ทั้งสิ้น 809 คัน และสระว่ายน้ำ (วารีบำบัด) ขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คืบหน้าแล้ว 54.07% ประกอบด้วย งานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดิน 2 ถึงชั้น 15 และดาดฟ้า อาคารหอพักแพทย์แล้วเสร็จ งานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดิน 2 ถึงชั้น 6 และดาดฟ้า อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วเสร็จ งานโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดิน 2 ถึงชั้น 8 อาคารหอพักพยาบาลแล้วเสร็จ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วเสร็จ จะเพิ่มช่องทางในการให้บริการรักษาแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดในการฟื้นฟูร่างกาย รวมทั้งประชาชนและนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร อีกทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานครมีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกหัดงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอกพัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน แต่เนื่องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้าง จึงอยู่ระหว่างการขยายอายุสัญญาอีก 180 วัน โครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย อาคารสนับสนุนการรักษาสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 3,500 ตร.ม. แบ่งออกเป็น ส่วนซักฟอก ส่วนตัดเย็บเสื้อผ้า ส่วนโภชนาการ ห้องล้างทำความสะอาด ห้องประชุม สันทนาการ คลังพัสดุ และห้องเอนกประสงค์ ส่วนอาคารศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่สูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,400 ตร.ม. แบ่งออกเป็น ห้องเด็กอ่อน ห้องเด็กอายุ 12 – 24 เดือน ห้องเด็กอายุ 24 – 36 เดือน ห้องตรวจสุขภาพเด็ก ชมรมผู้สูงอายุ ห้องปฐมพยาบาล ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องรับประทานอาหาร โถงกิจกรรมกลางแจ้ง และลานเอนกประสงค์ ขณะนี้โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอกพัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุ และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คืบหน้าแล้ว 35.32% ประกอบด้วย งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ และงานโครงสร้างอาคารผู้สูงอายุแล้วเสร็จบางส่วน

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.