กทม.สร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด

(9 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วย ได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักอนามัยทั้งหมด 68 แห่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่งจะลักษณะโครงสร้างของอาคารจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ บางแห่งเป็นอาคารไม้ บางแห่งเป็นอาคารปูน บางแห่งเป็นอาคารชั้นเดียว บางแห่งเป็นอาคาร 2 ชั้น บางแห่งเป็นลักษณะหลายอาคารรวมกัน ภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย คลินิกตรวจโรคทั่วไป ห้องตรวจย่อย ห้องฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องจ่ายยาและคลังยา คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกทันตกรรม ห้องธุรการและการเงิน ห้องให้คำแนะนำทางสังคมสงเคราะห์ และห้องพยาบาลอนามัยชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขได้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันอาคารหลายแห่งได้ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งบางแห่งมีพื้นที่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถขยายการให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 60-61 กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหลังใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหลังเก่า โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี เขตพระโขนง ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เขตพญาไท และศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม เขตราษฎร์บูรณะ ส่วนสำนักงานเขตดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 70 เขตคันยาว ส่วนในปีงบประมาณ 62 สำนักการโยธาดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เขตยานนาวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 เขตราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เขตภาษีเจริญ และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 เขตทุ่งครุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดหาผู้รับจ้าง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มิ.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 พ.ย.62 ระยะเวลาการก่อสร้าง 540 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารค.ส.ล. ขนาด 5.50 x 20.00 ม. สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารค.ส.ล. ขนาด 11 x 18.00 ม. สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง และปรับปรุงอาคารเชิงอนุรักษ์ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ผลงานที่ทำได้ 40.42% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนส.ค.62 เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์แล้วเสร็จ จะเป็นสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น สะดวกรวดเร็วต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในการตรวจรักษาโรคทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.www.prbangkok.com

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.