กทม.วอนประชาชนช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครห่วงใยในสุขภาพของประชาชนต้องการให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการและและสนับสนุนการปราบยุงลาย โดยให้สำนักงานเขตติดตามสถานการณ์และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในส่วนราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับเขต ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด ควบคุมยุงลายในรัศมี 100 เมตร จากจุดเกิดโรค ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงให้สำนักงานเขตเป็นผู้นำอาสาสมัคร และประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ และบ้านเรือน จัดการสภาพแวดล้อม กำจัดขยะในที่สาธารณะ กำจัดยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วหรือให้นำไปใช้ใหม่ (Recycle) ดูแลรางระบายน้ำไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำนิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยหรือวางไข่ของยุงลาย ตลอดจนให้จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานประกอบการ ศาสนสถาน และสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ให้ผู้บริหารโรงเรียนนำครูและนักเรียนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บขยะ จัดการภาชนะที่เป็นแหล่งน้ำขังในโรงเรียนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และให้ครูอนามัยโรงเรียนเฝ้าระวังอาการป่วยของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ หากพบมีอาการต้องสงสัยให้รีบส่งโรงพยาบาล

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 24 พ.ย. 2561 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงานการเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ดังนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสม 8,003 ราย ผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลืออดออก 10 ราย อัตราป่วยตามกลุ่มอายุที่พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 3 ลำดับแรก คือ 1. กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (320.54 ต่อประชากรแสนคน) 2. กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (272.26 ต่อประชากรแสนคน) 3. กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (258.35 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนทั่วประเทศพบผู้ป่วยสะสม 76,936 ราย เสียชีวิตสะสม 103 ราย

ทั้งนี้ ยุงลายนอกจากเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกแล้วยังเป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคปวดข้อยุงลายด้วย ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ แต่เป็นการรักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวดข้อ ดื่มน้ำมากๆ เช็ดตัว พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญห้ามใช้ยาแอสไพริน และยาไอบูโปรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกผิดปกติได้ อย่างไรก็ดีการป้องกันโรคไข้เลือดออกทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการไม่ให้ยุงกัด และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามหลัก 5 ป ได้แก่ 1. ปิด ฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด 2. เปลี่ยน น้ำในแจกันดอกไม้ ถาดรองขาตู้ จานรองกระถางดอกไม้ ทุก 7 วัน 3. ปล่อย ปลากินลูกน้ำ 4. ปรับ สภาพแวดล้อมให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 5. ปฏิบัติ ตามหลัก 5 ป ต่อเนื่องเป็นประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.

เผยแพร่ข่าวโดย: สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

www.am873radiobangkok.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.