กทม.ปรับปรุงถนนทับยาวยกระดับให้สูงขึ้นเสร็จแล้ว 100% แก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

กทม.ปรับปรุงถนนทับยาวยกระดับให้สูงขึ้นเสร็จแล้ว 100% แก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

(12 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ็ก เขตลาดกระบัง โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากผิวการจราจรถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ๊กมีระดับต่ำ จึงมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ็ก ความยาวประมาณ 1,600 ม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 เม.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย.60 ระยะเวลาการปรับปรุง 150 วัน โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้สูงขึ้น ปรับปรุงชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.30ม. ปรับปรุงชั้นพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน หนาเฉลี่ย 0.07 ม. และหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ทาสีเครื่องหมายจราจร ปรับปรุงสะพานข้ามคลองมอญ และสะพานข้ามคลองเจ๊ก ขณะนี้การปรับปรุงถนนทับยาว ช่วงจากคลองมอญถึงคลองเจ็ก ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 100% เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 ซึ่งนับว่าการปรับปรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงถนนดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย: กองประชาสัมพันธ์  กทม.

เผยแพร่โดย:สถานีวิทยุกรุงเทพมหานครAM.873Khz

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.