ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าเกรียงยศ สุดลาภา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และนายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พบปะและให้กำลังใจนักเรียนกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

(6 ธ.ค.61) นายเก…