ข่าวกรุงเทพมหานคร

กทม.เสริมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาคาร พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศกิจ เและโยธา เข้มงวดตรวจสอบการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ

กรุงเพทมหานคร เส…