ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562

(18 มี.ค.62) เวล…