ข่าวกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 190,000 บาท

(17 เม.ย. 61) ณ …

ข่าวกรุงเทพมหานคร

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณใต้ทางต่างระดับกาญจนาภิเษก ถ.เพชรเกษมฝั่งขาออก เขตบางแค

16 เม.ย.61 เวลา …