ข่าวกรุงเทพมหานคร

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่มีการปรับโครงสร้างเป็นสำนักงานฯ

ทำบุญสำนักงานประ…