ข่าวกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่ากทม. พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักการศึกษา นำคณะยุวทูตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย รุ่นที่ 27

25 พ.ค.61 นางวรร…